Sinh viên chuyên ngành Phân tích& Đảm bảo Chất lượng, khoa Công nghệ Hóa học, Trường ĐH CNTP TP. Hồ Chí Minh tham quan kiến tập tại các Trung tâm, Viện nghiên cứu

Sinh viên chuyên ngành Phân tích& Đảm bảo Chất lượng, khoa Công nghệ Hóa học, Trường ĐH CNTP TP. Hồ Chí Minh tham quan kiến tập tại các Trung tâm, Viện nghiên cứu

 Bộ môn Phân tích và Đảm bảo Chất lượng (PT&ĐBCL) với các học phần tập trung về thí nghiệm và thực hành trong lĩnh vực phân tích. Bộ môn tổ chức các hoạt động ngoại khóa như kiến tập, tham quan để giúp sinh viên có định hướng nghề nghiệp và làm quen với môi trường làm việc thực tế.

Các lớp thuộc chuyên ngành phân tích được các giảng viên Bộ môn phối hợp cùng các Trung tâm, Viện nghiên cứu sắp xếp để các bạn sinh viên được quan sát trực tiếp quá trình làm việc của các Trung tâm, Viện. Ngoài việc được giới thiệu tên tuổi, lịch sử hình thành, sinh viên cũng hiểu rõ hơn chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của của các Trung tâm, Viện, nơi các bạn sinh viên có khả năng làm việc sau khi ra trường.

Tai đây, sinh viên được tiếp xúc với các máy móc phân tích hiện đại, trò chuyện đặt câu hỏi trực tiếp với người hướng dẫn của Trung tâm, Viện để hiểu rõ về phương thức quản lý nhân sự, quy định làm việc cũng như chức năng của từng Phòng, Ban thí nghiệm chuyên về phân tích (thực phẩm, môi trường, dầu khí,…).

Hình 1. Sinh viên tham quan Trung tâm Chất lượng Đo lường 3 (QUATEST 3)

Sinh viên tham quan Trung tâm chuyên về các lĩnh vực đổi mới trong Nông nghiệp, Cây trồng, trong đó lĩnh vực phân tích được áp dụng để nghiên cứu các giống, loài thực vật, cây trồng có giá trị kinh tế, năng suất cao.

Hình 2. Tham quan Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

Hình 3. Sinh viên tham quan phòng thí nghiệm tại Công ty TNHH TUV-SUD

Sinh viên cũng tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo và tham qua các phòng thí nghiệm của Công ty TNHH TUV-SUD – một trong những công ty Đa quốc gia hiện đang hoạt động tại Việt Nam. Do nhu cầu hội nhập Quốc tế, chất lượng hàng hóa (hoa quả, vật liệu, thực phẩm…) xuất khẩu sang các nước phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế, nên nhiều Trung tâm phân tích nước ngoài đã hiện diện tại Việt Nam. Sinh viên trong Bộ Môn PT&ĐBCL có nhiều cơ hội hơn tìm được việc làm trong các công ty này và hiểu được tác phong quản lý, điều hành cũng như yêu cầu quan trọng về Tiếng Anh trong giao tiếp, công việc.