LỄ TỐT NGHIỆP – KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

LỄ TỐT NGHIỆP – KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành chương trình bậc đại học, chúc các tân kỹ sư thành công trên con đường săp tới!